سامانه پیامکی
خبرنامه
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

روزنوشت

علی نقی زاده

                      

علی نقی زاده

روان شناس و آینده پژوه فردی
مدل ساز و سناریو نگار جامع آینده فردی
Psychologist-futurist-Author-Keynote Speaker

سال ها دنبال این بودم تا قوانین ذاتی بر زندگی افراد را پیدا کنم ، دانشی را جستجو می کردم تا به وسیله آن به خود و دیگر انسانها کمک کنم تا تغییرات با ثبات  ...

"ادامه مطلب..."

 

سخنان هفته

تحلیل فیلم

فیلم "آزمایش زندان استنفورد"

 

 

"خلاصه ماجرای فیلم"

فروشگاه

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.JPG
 • 21.jpg